Cá Nhân Hóa Kiến Trúc Cho Bạn

Dự án đã thực hiện

Indochile Coffee

Quán Cafe Indochile – Đà Nẵng

Xem thực tế (360)

Hình ảnh dự án

TÊN CÔNG TRÌNH   : Cafe Indochile

LOẠI CÔNG TRÌNH : Cafe

ĐỊA ĐIỂM                  : Đà Nẵng

NĂM                          : 2019

CHỦ ĐẦU TƯ            : Nguyễn Hoài Nhân

Thiết Kế Tiệm Coffee
Thiết Kế Tiệm Coffee
Thiết Kế Quán Coffee
Thiết Kế Quán Coffee
Thiết Kế Quán Cà Phê
Thiết Kế Quán Cà Phê
Quán Indochile Coffee
Quán Indochile Coffee
Quán Coffee Đẹp
Quán Coffee Đẹp
Quán Coffee Đẹp Đà Nẵng
Quán Coffee Đẹp Đà Nẵng
Quán Cafe Indochile
Quán Cafe Indochile
Quán Cà Phê Đẹp Đà Nẵng
Quán Cà Phê Đẹp Đà Nẵng
Kiến Trúc Quán Coffee
Kiến Trúc Quán Coffee
Indochile Coffee
Indochile Coffee
Cafe Indochile
Cafe Indochile