Cá Nhân Hóa Kiến Trúc Cho Bạn

Dự án đã thực hiện

Khách sạn Phúc Lâm

Khách sạn Phúc Lâm – Đà Nẵng

Xem thực tế (360)

Hình ảnh dự án

TÊN CÔNG TRÌNH     : Khách sạn Phúc Lâm

LOẠI CÔNG TRÌNH   : Khách sạn

ĐỊA ĐIỂM                    : Đà Nẵng

NĂM                            : 2018

CHỦ ĐẦU TƯ             : Anh Lâm

Khách sạn Phúc Lâm
Khách sạn Phúc Lâm
Khách sạn Phúc Lâm Đà Nẵng
Khách sạn Phúc Lâm Đà Nẵng
Phúc Lâm
Phúc Lâm