Cá Nhân Hóa Kiến Trúc Cho Bạn

Dự án đã thực hiện

Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống

Khu thương mại dịch vụ kết hợp chợ truyền thống Ea Tam – Đắk Lắk

Xem thực tế (360)

Hình ảnh dự án

TÊN CÔNG TRÌNH   : Khu thương mại kết hợp chợ truyền thống Ea Tam

LOẠI CÔNG TRÌNH : Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống

ĐỊA ĐIỂM                 : Đắk Lắk

NĂM                         : 2019

CHỦ ĐẦU TƯ           : Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Á Đông

Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống
Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống
Trung tâm thương mại kết hợp chợ
Trung tâm thương mại kết hợp chợ
Khu thương mại kết hợp chợ truyền thống Ea Tam
Khu thương mại kết hợp chợ truyền thống Ea Tam
chợ truyền thống Ea Tam
chợ truyền thống Ea Tam
Khu thương mại kết hợp chợ truyền thống Ea Tam
Khu thương mại kết hợp chợ truyền thống Ea Tam
chợ Ea Tam
chợ Ea Tam