Cá Nhân Hóa Kiến Trúc Cho Bạn

Tuyển Dụng

Nội dung bài viết

Trong tất cả hệ thống kinh doanh dịch vụ, yếu tố con người luôn chiếm vị trí quan trọng nhất. Chính vì thế mà tất cả triết lý chúng tôi xây dựng đều dựa một yếu tố gốc rễ là con người. Dezicor luôn lấy việc đào tạo nhân sự là cơ sở quan trọng nhất để phát triển.